Programación. Criterios de evaluación

Programación: Información básica, normas de funcionamento e criterios de calificación.